Zaloguj się

Jak zorganizować pogrzeb?W naszej kulturze jest wiele tabu, o których nie chcę mówić. Śmierć kogoś bliskiego jest najtrudniejszym i najbardziej niewyobrażalnym problemem. Rodzina zmarłego musi zmierzyć się z trudnościami w organizacji pogrzebu.

Jakie formalności trzeba najpierw załatwić?

Uzyskanie dokumentów w takim przypadku powinno rozpocząć się od aktu zgonu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien on zawierać informacje o śmierci i jej przyczynach. Akt zgonu jest wydawany przez lekarza, który świadczył usługi medyczne pacjentowi w ciągu 30 dni przed jego śmiercią, np. przez lekarza rodzinnego. Najczęściej dotyczy to osób, które zmarły w domu. Jeśli nie można w ten sposób ogłosić zgonu, o śmierci decyduje inny lekarz na podstawie oględzin ciała i wypełnia się wtedy akt zgonu. Kiedy zgon nastąpił w szpitalu, akt zgonu jest wydawany przez lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem. Akt zgonu jest również dokumentem wymaganym przy zamawianiu domu pogrzebowego w celu przygotowania go do pochówku.

uslugi pogrzebowe z kremacja

Organizacja pochówku

Obecne przepisy wymagają, aby ciało zostało pochowane nie wcześniej niż 24 godziny po śmierci. Dopiero po tym czasie zmarły może zostać skremowany. Natychmiast po odkryciu śmierci ciało musi być umieszczone w chłodnym miejscu. Jeśli data pogrzebu zostanie przesunięta, zmarłego należy umieścić w chłodni. Wszelkie domy pogrzebowe mają obowiązek odpowiedniego przygotowania ciała do pochówku. Powinno być ono myte, ubrane i w stanie zapewniającym godność osoby zmarłej. Prawo do pochówku ciała mają najbliżsi krewni zmarłego: małżonek, krewni lub dzieci, wnuki i prawnuki, krewni wstępni, czyli rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Świadczenie z tytułu śmierci wypłacane przez ZUS lub KRUS jest wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego lub osoby otrzymującej emeryturę lub rentę.

Rodzaje pochówków

W Polsce zmarli chowani są na cmentarzach, czyli na działce przeznaczonej wyłącznie do tego celu. Warto wiedzieć, że w miejscach, gdzie nie ma cmentarzy miejskich, kierownictwo cmentarza wyznaniowego nie może odmówić pochówku zmarłych innej religii i niewierzących. Dotyczy to również metody określania miejsca pochówku, uzgadniania właściwej ceremonii pogrzebowej i instalacji odpowiedniego nagrobka. Trumny lub urny mogą być pochowane w grobie ziemskim. Warto podkreślić, że tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z następującej strony internetowej: pogrzeby zakladkamieniarski.com. W tym miejscu możemy znaleźć kompleksowy poradnik pogrzebowy, który pozwoli nam dobrze przygotować się do tej smutnej uroczystości.